Suwanvara Lawfirm

Suwanvara Lawfirm

SUWANVARA LAWFIRM CO.,LTD

บริษัท สุวรรณวรา ลอว์เฟิร์ม จำกัด

รับว่าความทั่วราชอาณาจักร บริการทางด้านกฏหมาย

รับว่าความทั่วราชอาณาจักร บริการทางด้านกฏหมาย

คดีแพ่ง

คดีกู้ยืมเงิน คดีบัตรเครดิต คดีเช่าซื้อรถ คดีจำนอง จำนำ ค้ำประกันหนี้ต่างๆ คดีละเมิด เรียกค่าเสียหาย เป็นต้น

คดีอาญา

คดีเช็คเด้ง คดีลักทรัพย์ ลักทรัพย์นายจ้าง รับของโจร คดีวิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ คดียักยอกทรัพย์

คดีอื่นๆ

คดีแรงงาน คดีภาษี คดีปกครอง คดีทรัพย์สินทางปัญญา คดีล้มละลาย-ฟื้นฟูกิจการ เป็นต้น

รับว่าความทั่วราชอาณาจักร

อาทิ คดีแพ่ง คดีอาญา คดีครอบครัว-มรดก พินัยกรรม คดีผู้บริโภค คดีเกี่ยวกับเช็ค คดีแรงงาน คดีทรัพย์สินทางปัญญา คดีหมิ่นประมาท คดีพ.ร.บ.คอมฯ การร่างและจัดทำสัญญา การส่งหนังสือบอกกล่าวทวงถาม (Notice) การสืบทรัพย์ ฯลฯ

ทนายสุพจน์ สมยาภักดี

หัวหน้าทนายความ

ทนายธงชัย เยาวเรศน์

ปิยาพัชร แก้วกิตติ

ทนายอุ้ม

ชวมินทร์ ประถมเสาวนีย์

ทนายมีน

คดีแพ่ง

คดีกู้ยืมเงิน คดีบัตรเครดิต คดีเช่าซื้อรถ คดีจำนอง จำนำ ค้ำประกันหนี้ต่างๆ คดีละเมิด เรียกค่าเสียหาย คดีฟ้องเรียกทรัพย์คืน คดีฟ้องหย่า แบ่งสินสมรส คดีฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร ภรรยา คดีฟ้องขับไล่ บุกรุก เรียกค่าเสียหาย คดีครอบครัว คดีมรดก แบ่งมรดก คดีที่ดิน คดีแรงงาน เรียกค่าจ้าง ค่าชดเชย คดีผิดสัญญาซื้อขาย เช่าทรัพย์ คดีผิดสัญญาจ้างทำของ คดีแชร์ ฯลฯ

คดีอาญา

คดีเช็คเด้ง คดีลักทรัพย์ ลักทรัพย์นายจ้าง รับของโจร คดีวิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ คดียักยอกทรัพย์ คดีฉ้อโกง คดีบุกรุกในเคหะสถาน คดีข่มขืนกระทำชำเรา คดีพรากผู้เยาว์ คดีขับรถโดยประมาท ทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บหรือถึงแก่ความตาย คดีทำร้ายร่างกายบาดเจ็บหรือสาหัส คดีฆ่าคนตาย พยายามฆ่า คดียาเสพติดทุกประเภท คดีบุกรุก คดีเกี่ยวกับอาวุธปืน คดีหมิ่นประมาท ฯลฯ

คดีอื่นๆ

คดีแรงงาน คดีภาษี คดีปกครอง คดีทรัพย์สินทางปัญญา คดีล้มละลาย-ฟื้นฟูกิจการ ฯลฯ

คำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก (ฟ้องผี)

การร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก หรือที่เรียกกันว่า “ฟ้องผี” นั้น เกิดขึ้นเมื่อเจ้ามรดกถึงแก่ความตายและมีทรัพย์มรดก แต่ทายาทไม่สามารถจัดการได้ หรือมีเหตุขัดข้องไม่สามารถแบ่งปันทรัพย์มรดกได้  เช่น การจดทะเบียนโอนที่ดินไม่ได้ ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน จึงมีความจำเป็นที่ทายาทจะต้องตั้งทนายความยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งตนเองหรือบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการมรดก

ผู้ที่มีสิทธิยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก ได้แก่

ทั้งนี้ ผู้จัดการมรดกต้องบรรลุนิติภาวะ (อายุ 20 ปี ขึ้นไป) ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือคนที่ศาลมีคำสั่งให้เป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ และไม่เป็นคนล้มละลาย

การฟ้องชู้

มาตรา 1523 วรรคสอง “สามีจะเรียกค่าทดแทนจากผู้ซึ่งล่วงเกินภริยาไปในทำนองชู้สาวก็ได้ และภริยาจะเรียกค่าทดแทนจากหญิงอื่นที่แสดงตนโดยเปิดเผยเพื่อแสดงว่าตนมีความสัมพันธ์กับสามีในทำนองชู้สาวก็ได้”

ฟ้องชายชู้

คือ เป็นกรณีที่สามีสามารถฟ้องเรียกค่าทดแทนจากชายชู้หรือชายอื่นในฐานะที่ชายชู้หรือชายอื่นนั้นล่วงเกินภรรยาในทำนองชู้สาวได้เท่านั้น โดยไม่จำต้องฟ้องหย่าก่อน กล่าวคือ เพียงแค่มีชายชู้หรือชายอื่นล่วงเกินภรรยาไปในทำน้องชู้สาว แม้ภรรยาจะสมัครใจหรือยินยอมให้ล่วงเกินก็ตาม เช่น แตะเนื้อต้องตัว จูบ จับต้องบริเวณที่ไม่ควร นอนกอดกัน โดยไม่จำเป็นที่จะต้องมีการร่วมประเวณี สิทธิของสามีย่อมเกิดมีขึ้นทันทีขณะมีการล่วงเกินก็สามารถฟ้องเรียกค่าทดแทนได้แล้ว การล่วงเกินภรรยาไปในทำนองชู้สาวนั้น ไม่ว่าจะมีการร่วมประเวณีหรือไม่ ไม่จำเป็นต้องทำโดยเปิดเผย ไม่ต้องประกาศให้บุคคลอื่นทั่วไปรู้ อาจจะเป็นการแอบคบหา และแอบมีความสัมพันธ์กันในที่ลับสามีก็มีสิทธิฟ้องได้

ฟ้องหญิงชู้

คือ ภรรยามีสิทธิฟ้องเรียกค่าทดแทนจากหญิงชู้หรือภรรยาน้อยที่แสดงตนโดยเปิดเผยเพื่อแสดงว่ามีความสัมพันธ์กับสามีในทำนองชู้สาวได้ โดยไม่ต้องมีการฟ้องหย่าก่อน การแสดงตนโดยเปิดเผย เช่น

หลักฐานเกี่ยวกับการเป็นชู้

พื้นที่ให้บริการของทนายความ